BLUNDLUND.CO.,LTD

VILLKOR


Försäljningsvillkor

Version 2015:1 gäller från och med 01-10-2015

Följande villkor gäller för köp på http://www.blundlund.com och inte på våra fysiska butiker eller hos våra auktoriserade återförsäljare runt om i världen. Blundlund reserverar sig för framtida ändringar i villkor och avtal. Konsumenter som handlar hos http://www.blundlund.com omfattas av Konsumentköplagen, och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Tillämplighet

Försäljningsvillkor hos http://www.blundlund.com gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av Blundlund publicerade försäljningsvillkor. Kunden är själv ansvarig för att hålla sig uppdaterad med våra senaste villkor.

Juridiskt ansvar

Blundlund kan inte garantera att alla produkter finns i lager vid köptillfället. Om en produkt inte finns i lager kommer vi på Blundlund att kontakta dig via email eller telefon. Blundlund eftersträvar att hålla bilder, priser och texter ständigt uppdaterade men vi reserverar oss för fel som kan uppkomma på grund av den mänskliga faktorn eller tekniken. Skulle felaktigheter uppstå, kommer blundlund att kontakta dig som då får möjlighet att handla dina valda varor till rätt pris alternativ upphäva köpet. Om Blundlund inte får kontakt med dig så kommer ordern att återkallas och du debiteras inte. Blundlund kan inte garantera att hemsidan och webbshopen alltid fungerar felfritt. Inte heller kan Blundlund ansvara för internethastigheter eller andra problem uppkomna av internetleverantör. Blundlund samarbetar med säkra och kontrollerade leverantörer av olika digitala system men kan inte garantera att leverantörer inte drabbas av problem eller hinder av olika karaktär.

Immateriella rättigheter

Alla Blundlunds texter och symboler är patentskyddade såsom logotyper, grafisk design, foton, design, ikoner, produkttexter och annan text. Även produkterna på www.blundlund.com är patentskyddade och får under inga omständigheter användas av aktörer för kommersiella syften. Privata användare får ladda ned och sprida allt material som finns på hemsidan om det sker utan ekonomiska syften. Källan måste alltid anges. All annan spridning eller kopiering är förbjuden såvida inte skriftlig tillåtelse från Blundlund AB finns. Ingen person får utge sig för att vara representant för Blundlund eller www.blundlund.com utan skriftligt avtal. Man får under inga omständigheter förändra innehåll på www.blundlund.com. All sådan verksamhet blir föremål för polisåtgärd.

Skribenter, bloggare och journalister kan få egna login efter kontakt med oss på Blundlund via info@blundlund.com

Företagsinformation BLUNDLUND SWE AB Ringvägen 46 SE-118 67 Stockholm Sverige +467 07 490128 info@blundlund.com www.blundlund.com

Här är ett urval av skyddade varumärken som också är registrerade i fler än ett land. Användande av blundlund.com ger inte rättighet att använda blundlunds symboler.
BLUNDLUND.CO.,LTD
BLUNDLUND
FINE ART TOYS & STORIES
BUP
BLUNDLUND STUDIO
www.blundlund.com

Sekretess

All personlig information som sparas på www.blundlund.com hanteras med största försiktighet samt följer alla lagar och regler för dessa. Information som vi sparar kommer under inga omständigheter att säljas eller föras vidare till tredje part. Informationen kan komma att användas för framtida specialerbjudande och andra VIP arrangemang på blundlund.com eller i butik och/eller andra event som Blundlund tillhandahåller. Du kan vid ordertillfället välja att inte få information från Blundlund. Skulle vi av misstag skicka dig information, ber vi dig kontaktat oss omgående via mail till info@blundlund.com. Du kan när du vill avsluta prenumerationer från blundlund.com nyhetsbrev och andra erbjudande. Du kan när som helst återuppta en prenumeration genom att gå in på www.blundlund.com och följa anvisningarna. Du kan när som helst få ut eventuell information från dig som vi sparat. Om så önskas,skicka ett email till info@blundlund.com och beskriv ditt ärende. För att säkerställa att det är rätt person vi har kontakt med så kommer du att få lämna utförlig information som bekräftar de uppgifter vi har om dig. Kontakt via email sker endast med tidigare lämnat emailkonto. Om använt emailkonto inte längre existerar vänligen ha förståelse för att ärendet kan ta längre tid. Du har även rätt att begära att få all information raderad. Blundlund kan vid misstanke om brott radera ett konto hos Blundlund och även stoppa en pågående order.

Säkerhet

Blundlund och www.blundlund.com är användare av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering. När en order är lagd och betalning sker så processas den i en av Internets säkerhetskällor för säker betalning via internet. Samma system som banker och myndigheter använder. Vi samarbetar bara med certifierade leverantörer av internetteknik och säkerhet.

Cookies

www.blundlund.com använder sig av cookies i syfte att skapa en snabbare och mer användarvänlig hemsida. Det tillåter www.blundlund.com att spara information från dig. Du kan i dina egna inställningar göra så att all info raderas efter senaste besöket på www.blundlund.com.

Länkar

www.blundlund.com kan vara länkad av andra hemsidor och i så fall är Blundlund inte ansvarig för vad dessa skriver eller publicerar eftersom det är utom Blundlunds kontroll.

Betalningar och priser

Vi acceptera betalningar med Klarna (endast Sverige), Paypal, Visa, Mastercard, Amex och de flesta betal- och kreditkort. Hela beloppet dras när produkt packats och sändning bokats. Om köpet görs inom EU är moms inräknat i priset. Fraktkostnader tillkommer om ej annat anges. Order utanför EU levererar enligt DDU, vilket innebär att priset är exklusive moms, skatt och importskatt. Blundlund kan inte förutse vilka avgifter, skatter och momssatser som respektive land kommer att ta ut. I vissa fall kan tullverket i respektive land ta ut avgifter innan produkten lämnar tullverket. Vänligen kontakta ditt lokala tullkontor för att ta reda på dina villkor. Blundlund sköter inga kontakter med tullmyndigheter.

Klarna & Paypal

För kunder som är mantalsskrivna i Sverige rekommenderar vi betalning med Klarna. Det är enkelt, snabbt och tryggt. För mer information om Klarna vänligen besök www.klarna.se eller kontakta dem via mail info@klarna.se eller telefon 08-120 120 00.

För kunder utanför Sverige rekommenderar vi Paypal då du registrerar kredit- eller betalningskort endast en gång. Sedan kan du enkelt, tryggt och snabbt handla på nätet.

Frakt

Blundlund har snabba och säkra leveranser till hela världen. Beställningar skickas direkt från Blundlunds lager och tar mellan 1-10 dagar beroende på varifrån i världen du beställer. 1. Inom Sverige 1 - 2 arbetsdagar 2. Inom EU 2 - 5 arbetsdagar 3. Övriga länder 4 - 10 arbetsdagar. När ordern är registrerad får du ett mail med spårningsnummer för att enkelt kunna följa ditt paket. Vid problem, vänligen kontakta transportföretaget via mail eller telefon. Om problem återstår, kontakta vår kundtjänst på info@blundlund.com.

Byten och returer

Om ni önskar byta eller lämna tillbaka en produkt, kontakta oss på Blundlund på info@blundlund.com eller telefon +46 (0) 707490128. Vi accepterar returer endast med obruten förpackning. Återbetalning sker till samma kredit- eller betalkort som användes vid betalningen. Fraktkostnaderna betalas inte tillbaka. Blundlund betalar inte heller eventuella fraktkostnader som kan tillkomma vid byte av varor. Du kan även, efter överenskommelse med oss på Blundlund, besöka vår butik. Butiken heter EYE SHUT ISLAND och ligger på Österlånggatan 25, 111 31 Stockholm, Sverige. Vänligen läs Blundlunds köpvillkor för mer information. Kontakta oss på info@blundlund.com om du undrar över något.

Överträdelse av regler

Blundlund reserverar sig för rätten att stänga av kunder som inte följer gällande regler, lagar och etik. Personer som försöker komma åt stängda utrymmen där lösenord förkommer kommer Blundlund att stänga av omedelbart.

Force Majeure

Blundlund ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Blundlund inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, naturkatastrofer, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation inte heller vid fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Blundlund kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både kunden och Blundlund rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Tillämplig lag och tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol. Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Blundlund.